Asociaţia de Prietenie Româno-Cubaneza,”Che Guevara”   s-a înfiinţat pe 15 octombrie 2008 când Judecătoria sectorului 2 a admis cererea pentru acordarea personalităţii juridice şi a dispus  înregistrarea ei în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundatiilor sub nr 100/16.10.2008, jud. Sector 2.

Iniţiativa înfiinţării  asociatiei aparţine tovarăşului Ignatencu Petre susţinut de un grup de simpatizanti ai Cubei revolutionare condusă de Comandantul Fidel Castro şi a marelui revolutionar pentru eliberarea popoarelor sărace de sub jugul capitalist-imperialist, exemplu de sacrificiu pentru cauza celor asupriţi şi exploataţi, Ernesto Che Guevara.

Iniţiatorii constituirii  As.”Che Guevara” speră să atragă în această formă organizatorică pe toţi prietenii Cubei şi ,,guevariştii”din România.

Contact

Scopul acesteia este: de a  întreține și consolida relațiile de prietenie și înțelegere, culturale, economice și umane dintre popoarele român și cubanez” iar obiectivele pe care şi le-a propus sunt:

  • să promoveze valorile culturale, spiritule și materiale ale poporului cubanez în România; - să faciliteze comunicarea între cetăţenii Republicii Cuba și România dintre autorităţile române și cubaneze sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu preocupări similare, în probleme de interes umanitar, economic, cultural, științific, educație  și învățământ prin  acordarea de servicii de mediere și consultanță;
  • organizeze manifestări culturale - expoziții, simpozioane, spectacole, excursii etc. în vederea cunoașterii reciproce, a relităților din Cuba, în România, și a celor din România în Cuba, precum şi a personalităţii marelui erou al luptei pentru emanciparea popoarelor, Ernesto Che Guevara;  
  • acorde distincţii şi premii pentru cele mai valoroase contribuții la întărirea și promovarea relatiilor dintre România și Cuba, dintre poporul român și cubanez în special și latino-american, în general”conform Statutului.

Sediul acesteia se afla in Bucureşti dar îşi propune să înfiinţeze sucursale în cît mai multe localităţi din toată ţara.

Icon
Statut As Che Guevara

 STATUT

 Capitolul  I     Constituirea, denumirea, organizarea juridică şi sediul

Art. 1 Se constituie ASOCIAȚIA DE PRIETENIE ROMÂNO-CUBANEZĂ ”CHE GUEVARA” - AS CHE GUEVARA .

Art. 2  AS CHE GUEVARA este o persoană juridică română de drept privat, nonguvernamentală, independentă, de interes general, nonprofit, fără scop patrimonial, organizată in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 26 /2000, cu modificarile și completările în vigoare, ai carei membri fondatori sunt:GOLDHAGEN Emilia, RADU Florin,JONEA  Mircea si IGNATENCU Petre

descarcă documentul pentru a citi tot statutul

Descarcă formularul și trimite-l completat, insoțit de o fotografie tip buletin la adresa cheguevara_ro68@yahoo.com
sau completează formularul online